Work

[1]    B. Carson, E.Seke, V.Paskevitch, M.L. Holmes, "Fluid Expulsion Site on The Cascadia Accretionary Prism: Mapping Diagenetic Deposits With Processed GLORIA İmagery" , Journal of Geophysical Research, Vol 99, Issue B6 pp 11959-11969, June 10 1994.

[2]    B. Carson, V. Paskevich, E. Seke, and M. L. Holmes, "Discrimination of Fluid Seeps on the Convergent Oregon Continental Margin with GLORIA imagery", section in "Geology of the U.S. Seafloor: The view from GLORIA" by J. V. Gardner, M. E. Field, and D. C. Twichell, eds., Cambridge University Press, 169-180.

[3]    S. Fadıl, E. Seke, U. Ergün, Z. Kızılkaya, "8085 Mikroişlemci Eğitim Setine Ait Bilgisayar Kullanım ve Sistem Programları Yazılımı", Bursa 4. Bilgisayar-Haberleşme Sempozyumu, 11-15 December 1995, Bursa, pp 199-202.

[4]    E. Seke, K. Özkan, “Görüntü Sıkıştırmada Eksik-Cosine Dönüşümü ile Blok Etksisini Giderme”, IEEE-SIU-2000 Sinyal İşleme Uygulamaları, June 12-14, Antalya-Belek, pp. 263-266, 2000.

[5]    E. Seke, K. Özkan, “Registration of Subpixel Translations Using a Piecewise Linear Approximation of PSF ”, WSEAS Multiconference ICOSSIP-2004 Izmir, Turkey, September 13-16, 2004 (also appeared in WSEAS Transactions on Information Science and Applications, vol 1, no 4, October 2004)

[6]    E. Seke, K. Özkan, “Least-Squares Subpixel Image Registration Using CCD Cell Areas”, International Conference on Informatics ICI-2004, 01-04 September 2004, Izmir-Çeşme.

[7]    E. Seke, K. Özkan, “Multiresolution Approach to Subpixel Registration by Linear Approximation of PSF” , ICCI 2004 International Conference on Computational Intelligence, 17-19 December, 2004, Istanbul.

[8]    E. Seke, K. Özkan, “Hücre Alanları Yöntemi İle Subpixel İmge Çakıştırmada Parlaklık Etkisinin Giderilmesi”, HİTEK 2004 Havacılıkta İleri Teknolojiler Sempozyumu, Aralık 2004, İstanbul.

[9]    A. Yılmaz, O. N. Uçan, E. Seke, “Uzay Zaman Haberleşmesinde Quasi Newton ve Genetik Algoritmanın Kullanılması İle Farklı Hata Başarımlarının Elde Edilmesi”, HİTEK 2004 Havacılıkta İleri Teknolojiler Sempozyumu, Aralık 2004, İstanbul.

[10]    S. Kahraman, E. Seke, “DGPS Tekniği İle Zamanlı Konum Belirleme”, HİTEK 2004 Havacılıkta İleri Teknolojiler Sempozyumu, Aralık 2004, İstanbul.

[11]    E. Seke, K. Özkan, “Iterative Superresolution Reconstruction From Multiple Images with Area Sampling Sensor Model”, ELECO'2005 Fourth International Conference on Electrical and Electronics Eng., December 2005, Bursa.

[12]    E. Seke, K. Özkan, N. Adar, S. Canbek, "Düşük Çözünürlüğe Sahip Görüntülerden Yüksek Çözünürlüğe Sahip Görüntüler Elde Edilmesi", Proje Raporu 200315035, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Şubat 2006, Eskişehir.

[13]    K. Özkan, E. Seke, S. Canbek, "Döngülü Yüksek Çözünürlük Algoritmalarında Bulanıklığın Belirlenmesi", IEEE SİU-2006 Kurultayı, Nisan 2006, Antalya.

[14]    K. Özkan, E. Seke, N. Adar, S. Canbek, "Iterative Super-Resolution Reconstruction Using Modified Subgradient Method", Intl. Workshop on Multimedia Content Representation, Classification and Security, September 2006, Istanbul (Lecture Notes in Computer Science, vol 4105/2006, pp.714-721, September 2006)

[15]    E. Seke, K. Özkan, "Least Squares Sub-pixel Registration Refinement Using Area Sampler Model", Journal of Mathematical Imaging and Vision, vol.26, no.1-2, pp. 19-25, November 2006

[16]    K. Özkan, E. Seke, "Düşük Çözünürlüklü Görüntülerden Aykırı Değer Ayıklaması Kullanarak Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Elde Etme Yöntemi", ELECO'2006, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Müh. Sempozyumu, Aralık 2006, Bursa.

[17]    K. Özkan, E. Seke, "LBG Algoritmasının Görüntü Dizileri İçin Güncellenmesi", ELECO'2006, Elektrik-Elektronik Bilgisayar Müh. Sempozyumu, Aralık 2006, Bursa.

[18]    G. Kuvat, N. Adar, E. Seke, S. Canbek, "New Migration Schemes for Parallel Genetic Algorithms on Cluster Systems", INISTA 2007, Intl.Symp. Innovations in Intelligent Systems and Applications, June 2007, Istanbul.

[19]    E. Seke, N. Adar, "Robust License Plate Extraction Using a Combination of Spatial and Frequency Domain Features", INISTA 2007, Intl.Symp. Innovations in Intelligent Systems and Applications, June 2007, Istanbul.

[20]    K. Özkan, E. Seke, "Hücre Alanları Yöntemiyle Alt Piksel İmge Çakıştırma", SIU-2007, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Sempozyumu, June 2007, Eskişehir.

[21]    N. Adar, N. A. Kale, S. Canbek, E. Seke, "Saklı Markov Modeli ile Parçalı Örtülü Üst Vücut Pozu Algılama", SIU-2007, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Sempozyumu, June 2007, Eskişehir.

[22]    N. Adar, C. M. Kandemir, K. Özkan, E. Seke, "Kümeli Bilgisayarlarda Çoklu Görüntülerden Özyinelemeli Yüksek Çözünürlüklü Görüntü Elde Etme", SIU-2007, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Sempozyumu, June 2007, Eskişehir.

[23]    N. Adar, E. Aksoy, S. Canbek, E. Seke, U. Gürel, "Gerçek Zamanlı Devinimli Bölge Belirleme ve Çevrit Alma Sistemi", SIU-2007, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Sempozyumu, June 2007, Eskişehir.

[24]    G. Kuvat, N. Adar, S. Canbek, E. Seke, "Paralel Genetik Algoritmalarda Hızlı Yakınsayan Göç Yöntemi", UMES 2007, Ulusal Tek. . Müh. ve . Bil. Genç Araş. Sempozyumu, June 2007, İzmit.

[25]    M. Akçay, N. Adar, S. Canbek, E. Seke, "Heterojen Kümeli Bilgisayarların Modellenmesi", UMES 2007, Ulusal Tek. . Müh. ve . Bil. Genç Araş. Sempozyumu, June 2007, İzmit.

[26]    N. A. Kale, N. Adar, S. Canbek, E. Seke, "Saklı Markov Model Kullanarak Üst Vücut Pozu Tanıma", UMES 2007, Ulusal Tek. . Müh. ve . Bil. Genç Araş. Sempozyumu, June 2007, İzmit.

[27]    H. Ateş, E. Seke, "Taşıt Plakası Karakterlerinin Tanınmasında Verimli Özellik Ağacı", 12. Elek. Elektro. Bilg. ve Biyomedikal Müh. Ulusal Kongresi, Kasım 2007, Eskişehir.

[28]    G. Kuvat, N. Adar, S. Canbek, E. Seke, "Hızlı Yakınsayan Göç Yönteminin Farklı Test Fonksiyonları İçin İncelenmesi", 12. Elek. Elektro. Bilg. ve Biyomedikal Müh. Ulusal Kongresi, Kasım 2007, Eskişehir.

[29]    N. Adar, M. Akçay, E. Seke, S. Canbek, "Kümeli Hesaplama Yönteminin Değişik Parametrelerle İncelenmesi", 12. Elek. Elektro. Bilg. ve Biyomedikal Müh. Ulusal Kongresi, Kasım 2007, Eskişehir.

[30]    E. Seke, N. Adar, "Plaka Bulmada Çoklu Öznitelik Kullanma", SIU-2008, IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Sempozyumu, April 2008, Aydın Didim.

[31]    K. Özkan, E. Seke, "Görüntü İstatistiklerinden Faydalanarak LBG Algoritmasının Güncellenmesi", Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, June 2008, vol.21, no.1, pp.141-151

[32]    S. Ergin, M. Yılmaz, S. Çakır, E. Seke, "Yüz Tanımada 2B-HFD Tabanlı Özniteliklerin Ortak Matris Yaklaşımında Kullanılması", ASYU-2008, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, June 2008, Isparta.

[33]    N. Adar, S. Canbek, E. Seke, M. Akcay, "Modeling a Web Service-Based Decentralized Parallel Programming Environment", Parallel Computational Fluid Dynamics 2007, Book Series: Lecture Notes in Computational Science and Engineering, Springer Berlin Heidelberg, April 2009.

[34]    M. Çavdarlı, E. Seke, "Measuring Roughness on Wood Surfaces for Detection of Defects Using Multi-Frame Imaging", INISTA 2010 International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications, June 2010, Kayseri.

[35]    K. Özkan, E. Seke, “Döngülü Yüksek Çözünürlük Algoritması İçinde Uyarlamalı ve Aykırı Değer Ayıklamalı Aradeğerleme”, UZALCBS 2010 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Ekim 2010, Gebze.

[36]    K. Özkan, E. Seke, “Kenarlılık En Büyüklemesi ile İmgedeki Bulanıklığın Giderilmesi”, ELECO 2010 Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu, Aralık 2010, Bursa.

[37]    K. Özkan, E. Seke, “Edge-Preserving Super-Resolution using an Adaptive Outlier Selection Method”, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskisehir Osmangazi University, vol.23 no.2, pp.35-51, Aralık 2010.

[38]    E. Seke, "Determining Illumination Sources in Frontal Face Images using Salient Samples from a Face Depth Map", IEEE International Symposium on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2011), June 2011, Istanbul.

[39]    K. Özkan, E. Seke, “Combination of l1 and l2 norms for image deconvolution problems”, 7th Int'l Conf. on Electrical and Electronics Engineering (ELECO) , December 2011, Bursa.

[40]    Y. Çimtay, E. Seke, "Uyarlamalı iki yönlü hareket kestirimli zamansal video ara değerlemesi", Fırat Ünv. Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, 78-85, Ekim 2011, Elazığ.

[41]    K. Özkan, E. Seke, "Yüksek Çözünürlük Algoritmasında L1 ve L2 Norm Seçimi", Fırat Ünv. Elektrik-Elektronik Bilgisayar Sempozyumu, 78-85, Ekim 2011, Elazığ.

[42]    Y. Çimtay, E. Seke, "Temporal video interpolation with nonlinear motion estimation", IEEE Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU2012), Nisan 2012, Muğla.

[43]    Y. Anagün, E. Seke, "Super Resolution Using Variable Size Block-Matching Motion Estimation With Rotation", Int'l Symp. on Innovations and Intelligent Systems and Applications (INISTA2012), July 2012, Trabzon.

[44]    Y. Çimtay, E. Seke, "Frame Rate Up-Conversion With Nonlinear Temporal Interpolation", IEEE 5th Int'l Congress on Image and Signal Processing (CISP2012), October 2012, Sichuan-China.

[45]    Z. Kurt, K. Ozkan, E. Seke, "Automated PET Classification in Waste Management Systems using Kernel PCA", 3rd Int'l Exergy, Life Cycle Assessment, and Sustainability Workshop & Symposium , July 2013, Nisyros-Greece.

[46]    K. Ozkan, E. Seke, Z. Kurt, "An Image Superresolution Problem using the New Data Fidelity Term", 4th Int'l Conference on Mathematical and Computational Applications, June 2013, Manisa.

[47]    K. Ozkan, E. Seke, "Transparency detection for automated PET classification in waste management systems", Int'l Conference on Environmental Science and Technology, June 2013, Nevşehir.

[47]    Z. Kaya, E. Seke, "İki-Değerli Veri Girişli Raised-Cosine Süzgecinin DDS ile Çarpıcı Kullanılmadan Gerçeklenmesi", Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, April 2014, Trabzon.

[48]    Z. Kaya, E. Seke, "Direct Generation of Upsampled FIR Filter Response", 10th Int'l Conference on Digital Technologies,July 2014, Zilina, Slovakia.

[49]    Z. Kaya, E. Seke, "De Moivre Eşitliği ve Trigonometrik İlişkiler ile Gerçeklenen Sayısal Kontrollü Osilatör", İşaret İşleme ve Haberleşme Uygulamaları Konferansı, May 2015, Malatya.

[50]    Z. Kaya, E. Seke, "De Moivre Eşitliğini Kullanan Sayısal Osilatör", İşaret İşleme ve Haberleşme Uygulamaları Konferansı, May 2015, Malatya.

[51]    M. H. Durak, E. Seke, K. Özkan, "Ortak Vektör Yaklaşımıyla Ses İşaretinde Gürültü Giderme", İşaret İşleme ve Haberleşme Uygulamaları Konferansı, May 2015, Malatya.

[52]    Z. Kaya, E. Seke, "A Numerically Controlled Oscillator Based on De Moivre's Identity and Linear Approximation", XXV Int'l Conf. Information, Communication and Automation Tech. (ICAT2015), October 2015, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.

[53]    K. Özkan, E. Seke, "Image Denoising using Common Vector Approach", IET Image Processing, vol.9, is.8, pp.709-715, 2015.

[54]   A. T. Arslan, E. Seke, "Implementation of 3D face construction from a face image", 9th Int'l Conf. Electrical and Electronics Eng.,  pp.256-258, Nov. 2015.

[55]    E. Seke, M. H. Durak, K. Özkan, "Speech Denoising using Common Vector Analysis in Frequency Domain", 3rd International Conference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'16Konya) ,  pp.689-694, Sep. 2016.

[56]    Z. Kaya, E. Seke, "A Vhdl Implementation of Hénon Map Pseudo-Random Sequence Generator", International Conference on Engineering and Natural Sciences, v.3, pp.668-671, May. 2016, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina.

[57]    M. H. Durak, E. Seke, K. Özkan, "Subspace based Speech Enhancement using Common Vector Approach", 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, pp.1735-1742, Nov. 2016, Antalya.

[58]   E. Seke, Z. Kaya, "Serial-In-Parallel-Out FFT", 5th International Conference on Advanced Technology & Sciences, pp., May. 2017, Istanbul.

[59]   Z. Kaya, E. Seke, "Comparative HDL Implementations of Two Chaotic Generators", 5th International Conference on Advanced Technology & Sciences, pp., May. 2017, Istanbul.

[60]  A. T. Arslan, E. Seke, "Illuminant Direction Estimation Methods", 5th International Conference on Advanced Technology & Sciences, pp., May. 2017, Istanbul.

[61]  Y. Anagün, N. Adar, E. Seke, "Image enhancement with outlier detection", 25th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), pp., May. 2017, Antalya.

[62]  K.Özkan, E. Seke, Ş. Işık, "A new approach for speech denoising", 24th Signal Processing and Communication Application Conference (SIU), pp., May. 2016, Zonguldak.

[63]  Y. Anagün, E. Seke, N. Adar, "Video super resolution based on block motion estimation and gradient magnitude", International Symposium on Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA-15), pp., Sep. 2015, Madrid, Spain.

[64]  K. Özkan, E. Seke, "Optimized Parameters for Bell-Shaped Error Function in Image Denoising", Anadolu University Journal of Science and Technology -Applied Sciences and Engineering, pp., 2017.

[65]  S. Keser, Ö. N. Gerek, E. Seke, M. B. Gülmezoğlu, "A Subspace Based Progressive Coding Method for Speech Compression", Speech Communication , v.94, pp.50-61, Nov. 2017.

[66] E. Seke, "VHDL Örnekleriyle Sayısal Haberleşmeye Giriş", book - Seçkin Yayıncılık, May. 2017.

[67] E. Seke, K. Özkan, "A new speech signal denoising algorithm using common vector approach", International Journal of Speech Technology, Springer - https://doi.org/10.1007/s10772-018-9529-2, July 2018 (view).

[68] E. Seke, Y. Anagün, N. Adar, "A New Multi-Frame Super-Resolution Algorithm using Common Vector Approach", IET Image Processing- 10.1049/iet-ipr.2018.5168, Aug 2018.

[69] E. Seke, Z. Kaya, "Single Bank Dual-Port Memory-Based FFT for Field Programmable Gate Arrays", AU Journal of Science and Technology A - Applied Sciences and Engineering, v.19 (4), pp.796-804, Oct. 2018.

[70] A. T. Arslan, E. Seke, "Face Depth Estimation With Conditional Generative Adversarial Networks",IEEE Access, DOI:  10.1109/ACCESS.2019.2898705, v.7, pp.23222 - 23231, Feb. 2019.

[71] Y. Anagün, Ş. Işık, E. Seke, "SRLibrary: Comparing different loss functions for super-resolution over various convolutional architectures", Journal of Visual Communication and Image Representation (early access) v.61, pp. 178-187, Mar. 2019.